contact

Contact Us
地址:兰州国家高新技术开发区张苏滩 575 号大学科技园  
通讯地址:兰州市城关区张苏滩575号大学科技园
邮编:730000
电话:0931-8553601
传真:0931-8553270  
销售热线:0931-8553603
8553271 2100583 2100691
2100694
网址:
http://www.spirits.com.cn
E-mail:ldxjlbg@163.com 

contact | 联系我们

当前位置 : 首页 > contact
 公司总部
公司电话:0931-8553601  传真/FAX:0931-8553270
销售热线: 0931-8553603 8553024 2100583 2100691 2100694
公司邮编:730000
公司地址 :兰州国家高新技术开发区张苏滩 575 号大学科技园
通讯地址:兰州市城关区张苏滩575号大学科技园

     网    址:http://www.spirits.com.cn    
     E-mail:ldxjlbg@163.com

各地办事处电话

 贵阳办事处:18984086413  18984056733 

 河南办事处:15303770280  

 西安办事处:13572491680   13649281219  

 兰州办事处:15293123105   15693128875   13919336770 

 宁蒙办事处:13519210994  

 乌鲁木齐办事处:13079967751  

 青海办事处:18997300893